Le club photo ARTEC présente

Le 23ème Reflet Mondial de la Photographie

Voorstelling van de 23ste "Reflet mondial de la photographie"

M. Alfred Gadenne 

Burgemeester van Moeskroen

De tijd is een genadeloze rechter.

Wanneer het gaat om de kwaliteit van een cultureel patrimonium te meten, kunnen we verschillende indicatoren gebruiken: de inbreng van de specialisten, het antwoord van het publiek, de belangstelling van de media …
Deze getuigen hebben een ernstige fout: ze zijn gevoelig aan de mode.
Maar, de mode geraakt uit de mode.
De echte barometer, het is de tijd …
De jaren hebben geen grip op de echte kunstenaars.
Alleen de belangrijke  demonstraties ontsnappen aan de status van schitterende sterren.
Ik stel vast dat de « Reflet mondial de la photographie » aan haar 23ste editie is!
Dit getal heeft meer waarde dan alle toespraken, alle kronieken, alle adviezen…
De « Reflet mondial de la photographie » is een must !
Het is het beeld van de « Photo-Club Artec » die naar de doopvont gedragen werd en met haar de tijd trotseert. 

Het laat me toe om hartelijk en oprecht , in mijn naam en in naam van de Moeskroense bevolking hulde te brengen, zowel aan de inrichters van deze wereldtentoonstelling “Reflet Mondial de la Photographie als aan de “photo-club Artec”.Alfred Gadenne


Burgemeester

van de stad MoeskroenM. Michel Franceus

Schepen van culturele zaken

De hic et nunc in kwestie

Geleidelijk aan verliest het stilstaande beeld aan krediet door de continue stroom van de bewegende beelden die ons dagelijks leven overspoelen.

Nochtans behoudt de momentopname ten volle haar interesse, vermits ze de visie verhoogt op het niveau van het idee, en zo des te meer meewerkt aan de opbouw van het geheugen. Het is een vermogen dat in onze eeuw van continue scenario’s grotendeels afgeschreven wordt.

Dus dank aan alle fotografen die het “moment” blijven vastleggen om er een referentie uit af te leiden en de kijkers er toe aanzetten zich te ondervragen over hun geheugenstatuut, prikkel van het geheugen.


  

Michel Franceus


Schepen van culturele zaken
van de stad Moeskroen